Et viktig steg i riktig retning – bevilgning i revidert statsbudsjett

Foto: Kunnskapsdepartementet

Statped er nå i en omorganiseringsprosess hvor budsjettene deres skal kuttes med 150-200 millioner kroner over en femårs periode fra 2020. Vi i Norges Blindeforbunds ungdom har lenge jobbet for å forhindre kutt i Statpeds budsjetter, da vi er svært bekymret for hvordan dette tilbudet skal erstattes og videreføres av andre instanser.

Stortingsmelding 6 «tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» legger vekt på at kompetansen skal ut i kommunene og nærmere elevene. Denne visjonen er vel og bra, men vi har dessverre ikke sett noen plan på hvordan kommunene skal få sikret kompetanse og dyktige fagfolk for å drive opplæring av barn og unge med funksjonsnedsettelser og lærevansker.

For å sikre kvalifiserte pedagoger ute i kommunene, er vi avhengig av at det er mulig å utdanne seg innenfor spesialiserte felt. Synspedagogikkutdanningen på NTNU har tidligere i år vært varslet nedlagt, noe vi har jobbet lenge for å forhindre. Det var derfor gledelig da vi ble invitert til en prat med Kunnskapsminister Tonje Brenna da budsjettet ble offentliggjort i dag og vi offisielt kunne dele at NBfU har fått gjennomslag – ja, nå har endelig politikerne hørt oss! Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner i det reviderte nasjonalbudsjettet. Dette er svært gledelig, og helt nødvendig for å sikre at neste generasjoner av synshemmede får den opplæringen de trenger og har krav på. Videre foreslår regjeringen 10 millioner kroner til Statped for å sikre læremiddeltilbudet, og tilrettelegging av lærebøker og læringsressurser.

«Dagens situasjon for synshemmede elever er kritisk, da mange går uten fungerende læremidler på skolen. Dette er på bakgrunn av at dagens læremidler ikke oppfyller krav til universell utforming og derfor ikke oppleves brukervennlige. Konsekvensen av utilgjengelige læremidler på skolen er at barn og unge som før var helt selvstendige, nå mottar spesialundervisning, blir fulgt av en assistent og i flere tilfeller har måttet droppe ut av videregående skole. Derfor ser vi på som en gledelig start og skikkelig motivasjonsboost at regjeringen nå foreslår midler for å styrke arbeidet rundt universell utforming av digitale læremidler», oppsummerer styreleder Silje Solvang.