Slik jobber vi i
Norges Blindeforbunds Ungdom

Om organisasjonen

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) er en organisasjon av og for unge synshemmede. Vi har ca. 500 medlemmer i alderen 14-35 år spredt over hele landet. Noen er blinde, men et stort flertall er svaksynte. Vi jobber for full samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering av unge synshemmede, og arrangerer aktiviteter for synshemmede nasjonalt og lokalt. Det er viktig for synshemmede og få møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. NBfU har 6 regioner som bidrar til aktivitet i hele landet.

Kurs og arrangement

NBfU sentralt arrangerer hvert år et eller flere kurs med ulike temaer for medlemmer fra hele landet. Kursene har fokus på habilitering av unge synshemmede, og eksempler på tidligere temaer er sex og samliv, «din stil», etabler deg, organisasjonsskole, og arbeid og utdanning som synshemmet.

Interessepolitisk arbeid

Vi driver også interessepolitisk arbeid, for å synliggjøre de utfordringene synshemmede møter i samfunnet, og komme med forslag til løsninger på disse. Synshemmede skal ha samme muligheter som befolkningen for øvrig til utdanning, arbeid, familieliv og en aktiv fritid. Universell utforming og tilgjengeliggjøring av bygg, uteområder, transporttjenester, IKT-systemer, varer og tjenester og gode sosiale tjenester er en forutsetning for dette. 

Organisering

NBfU har et sentralkontor i Oslo som er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen, herunder medlemsoppfølging, iverksetting og oppfølging av sentralstyrets vedtak og bistand og oppfølging av regionale tillitsvalgte.