Bli medlem

Som medlem av NBfU får du tilbud om å delta på lokale og nasjonale aktiviteter og kurs med mange varierte og spennende tema sammen med andre svaksynte og blinde. Da NBfU er en organisasjon som drives av unge svaksynte og blinde selv vil du også kunne være med på å utvikle og arrangere kurs og samlinger selv dersom du ønsker, og bidra i vårt interessepolitiske arbeid for synshemmedes rettigheter og muligheter i utdanning, arbeidsliv og fritid og tilgjengelighet til varer og tjenester.