Kontakt

Telefon: 23 21 50 57
E-post: kontoret@nbfu.no
Besøk: Sporveisgata 10, Oslo
Post: Postboks 5900 Majorstuen, 0308 OSLO

Administrasjon

Styreleder

Silje Solvang
siljesolvang00@gmail.com
+47 902 35 818


Sentralstyret

Styreleder

Silje Solvang

23 år, Oslo
siljesolvang00@gmail.com
+47 902 35 818

Nestleder

Maren Gjærde Tryggestad

18 år, Bergen
gtmaren@gmail.com
+47 415 62 480

3. Styremedlem

Henning Knudsen
29 år, Oslo
henningsknudsen94@gmail.com
+47 482 88 697


4. Styremedlem

William Skauen
20 år, Asker
williamskauen@hotmail.com
+47 416 30 086

5. Styremedlem

Silje Madelen Ingvaldsen
31 år, Steinkjer
siljemadelen@gmail.com
+47 484 38 157

1. Vara

Knut Sørskår
24 år, Oslo
k.sorskar@hotmail.com
+47 920 55 624

2. Vara

Casper Rønning
23 år, Trondheim
casperaronning@gmail.com
+47 472 50 657

Utvalg og grupper

Internasjonalt utvalg

internasjonal@nbfu.no

Interessepolitisk utvalg

interpol@nbfu.no

Trygghetsgruppen

trygg@nbfu.no