Kontakt

Telefon: 23 21 50 57
E-post: kontoret@nbfu.no
Besøk: Sporveisgata 10, Oslo
Post: Postboks 5900 Majorstuen, 0308 OSLO

Administrasjon

Daglig leder

Irene Elise Hamborg
ieh@blindeforbundet.no
+47 994 24 312

Organisasjonsrådgiver

Hanne R. Johannessen
hrj@blindeforbundet.no

Koordinator

Emina Briga
emb@blindeforbundet.no

Organisasjonssekretær

Cecilie Skjervø Bjørnerud
csb@blindeforbundet.no

Sentralstyret

Styreleder

Magnus Kroken
32 år, Trondheim
mkroken@gmail.com
+47 90 73 64 86

Nestleder

Lena Gimse
30 år, Trondheim
lenski1990@gmail.com
+47 954 69 499

3. styremedlem
Silje Solvang
20 år, Notodden
siljesolvang00@gmail.com
+47 902 35 818


4.styremedlem

Isabell Engan
30 år, Oslo
isabellengan@gmail.com
+47 456 19 379

5.styremedlem

Christian Thon
30 år, Oslo
gthon90@gmail.com
+47 466 79 939

1.vara

Ida Utne
28 år, Trondheim
idautne@gmail.com
+47 900 99 841

2. vara

Ingvild Bye
20 år, Tromsø
ingbye@hotmail.no
+47 91 68 91 39

Utvalg og grupper

Internasjonalt utvalg

internasjonalt@nbfu.no

Interessepolitisk utvalg

interpol@nbfu.no

Trygghetsgruppen

trygg@nbfu.no