Europeisk samarbeidsmøte om kollektivtransport

Styreleder i NBfU, Silje Solvang, sitter i en sirkel med deltakere og forteller hva som er viktig å tenke på for å sikre et universelt utformet kollektivtilbud for synshemmede. Deltakerne ser på Silje

Fredag 12. mai var vår styreleder, Silje Solvang, hos kollektivselskapet Ruter for å gi opplæring og fortelle hvordan det er å reise kollektivt til kollektivtilbydere fra hele Europa.

Det ble særlig satt søkelys på selvstendighetsfølelsen innvendig og utvendig auditiv annonsering gir, samt konsekvensene når dette ikke er på plass. Innvendig og utvendig auditiv annonsering betyr at stoppestedene skal annonseres via en høyttaler slik at man kan høre navnet på neste stoppested og dermed ha muligheten til å orientere seg selv uten syn. Auditiv stoppestedannonsering er viktig for mange samfunnsgrupper, men essensielt for at vi med synsnedsettelser skal vite hvilken buss vi går på, hvor vi er underveis og når vi skal gå av. 

Det ble også presisert viktigheten av at alle apper og nettsider til kollektivselskapene skal være universelt utformet, slik at det skal være ukomplisert å kjøpe billett og sjekke reiseruter med Voice Over og forstørrelsesprogrammer.

Etter foredraget dro de besøkende på reise med Silje rundt i Oslo for å få et realistisk bilde av hvordan det er å reise kollektivt som svaksynt. Her så tilbyderne tydelig hvor viktig det er med universell utforming av holdeplasser, samt auditiv holdeplassannonsering.

Vi er glade for at Ruter arrangerer slike kurs, og at alle tilbyderne i Europa var enige om at det alltid må tenkes universell utforming og brukervennlighet i arbeidet med nåværende og morgendagens kollektivtransport. Vi håper de tar med seg det de lærte, og har dette med seg i sitt videre arbeid med å gjøre kollektivtransporten enda mer tilgjengelig for alle.