Region Øst har hatt politisk samling!

I helgen ble det arrangert en politisk samling i Oslo hvor målet var å gjøre unge i NBfU region Øst mer engasjert i politikk, spesielt fordi det er stortingsvalg denne høsten. Det tror vi at vi fikk til, og du kan lese mer om det her.

Bilde viser deltagere fra det politiske kurset sammen med to representanter fra Fremskrittspartiet Ungdom.

I helgen avholdte NBfU region øst en politisk samling i Oslo. Rett før sommerferien søkte styret Frifond Stem. Dette var en ekstern støtteordning til for å gjøre unge mer engasjert i politikk frem mot høstens Stortingsvalg. Vi var 12 deltakere som møtte opp på Oslo S. Fredag 13. august klare for en helg fylt med politikk og diskusjoner. På fredagen av kurset tok vi forskjellige valgomater, for å få et innblikk i hva partiene mener om forskjellige saker.  Deltakerne var svært spredt på det politiske spekteret, noe som førte til gode debatter resten av helgen. På lørdagen startet vi dagen med å lese hva de forskjellige partiene mente om skole/utdanning, utenriks og innvandring etterfulgt av en presentasjon av hva de forskjellige gruppene fant ut. Rett etter dette var vi så heldige å få besøk av ungdomspolitikerne fra de forskjellige partiene, det var så hyggelig! De snakket blant annet om grunnverdiene i partiet deres, og hvilke politikk de har på blant annet utdanning, arbeid og miljø. De snakket også om hvordan det er å være aktiv i et ungdomsparti, og hvorfor det er viktig å engasjere seg.

Vi fikk også muligheten til å stille politikerne spørsmål, og forklart hva som er viktig for oss unge synshemmede i samfunnet. Sakene vi tok opp, var blant annet viktigheten av universell utforming i skolen.

Visste du at 80% av norske grunnskoler ikke er universelt utformet?

Vi tok også opp viktigheten av at digitale læringsplattformer er universelt utformet, det vil si at de skal være tilgjengelig for alle uansett om de ser mye, lite eller ingenting. Vi er rett og slett opptatt av tilgjengelighet for selvstendighet. Alle er opptatt av muligheten til å være selvstendig, og dette gjelder også synshemmede. Det å gjøre både bygg og digitale plattformer tilgjengelige for alle, sparer samfunnet for enorme kostnader i form av eksempelvis assistenter, noe som er bra for både samfunnet og enkeltindividet. 

På søndagen dro vi ut i Oslo sentrum for å snakke med politikerne som sto på stands. Her fikk vi mange fine samtaler med de ulike partiene, hvor vi fikk stilt spørsmål og samtidig formidlet hva som er viktig for oss i NBfU.

Bildet viser deltagere fra det politiske kurset sammen med representanter fra partiet Venstre som står på stand.
Bildet viser deltagere fra det politiske kurset sammen med representanter fra partiet Rødt som står på stand.

Dette kurset opplevde vi som svært verdifullt, da deltakerne ble mer engasjert til å delta i ungdomspartier og engasjere seg i demokratiske prosesser som høstens Stortingsvalg. Vi håper politikerne tar med seg det vi formidlet i sitt videre arbeid, og ønsker alle en riktig god valgkamp!