Rundbordskonferanse om universell utforming av digitale læremidler

Torsdag 16. mars deltok styreleder Silje Solvang på likestillings- og diskrimineringsombudets rundbordskonferanse om universell utforming av digitale læremidler i skolen.

Mange av våre medlemmer har i godt over et år opplevd å være utestengt fra læringsmiljøet i klassen, da læringsressursene og bøkene skolene bruker ikke oppfyller kravene til universell utforming. Dette går sterkt utover våre medlemmers mulighet til å oppnå kompetansemålene i fagene og følelsen av å være en del av klassefellesskapet forteller Silje.

På rundbordskonferansen deltok blant annet utviklere fra blant annet Kikora, TV2 skole, Gyldendal og Store norske leksikon. Flere av disse presenterte hvordan de har jobbet for å gjøre deres læremidler enda bedre universelt utformede siden forrige rundbordskonferanse i oktober. Vi er glade for å se viljen læremiddelprodusentene viser til økt tilgjengelighet, og håper vi sammen kan samarbeide for å gjøre de enda bedre for synshemmede.

I tillegg til læremiddelprodusentene, deltok statssekretær Sindre Lysø, diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, barneombud Inga Bejer Engh, representanter fra Statped, utdanningsforbundet, utdanningsdirektoratet og ulike brukerorganisasjoner dette feltet er av spesiell interesse for.

Vi ser svært positivt på at det har blitt etablert en arena hvor vi som har et spesielt eierskap til problemstillingen kan møtes for å sammen kan komme frem til de beste løsningene på denne uholdbare situasjonen. Vi ser en større vilje og forståelse for universell utforming enn noen gang, og nå gjelder det å bare stå på videre for å realisere målet om tilgjengelige læremidler for alle!