Skal ikke måtte kjempe for retten til grunnutdanning i Norge

Innlegget stod på trykk i Dagsavisens papiravis 5.10.2021

Universell utforming er bærebjelken i ett likestilt samfunn. Den gir mulighet til å skape et samfunn der alle får bidra med sine ressurser, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Forutsetningen? At produktet er brukervennlig. Når læremidlene til grunnutdanningen i dag hverken oppfyller de tekniske kravene i lovverket eller oppleves brukervennlig bidrar skaper vi ikke et mer inkluderende samfunn. Tvert imot resulterer det i enda større forskjeller enn det vi allerede har.

I dag er mangelfull universell utforming et reelt problem som starter i grunnskolen og strekker seg gjennom hele utdanningsløpet. Slike mangler fører til at blinde og svaksynte elever ikke er i stand til å følge undervisningen, fordi den ikke er tilrettelagt. Selve prinsippet om likestilling handler om at alle skal ha like rettigheter og muligheter, kan vi egentlig si det når vi ikke legger til rette for en likestilt utdanning?

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal nå gå inn i regjeringsforhandlinger, og vi i Norges Blindeforbunds Ungdom er bekymret for at retten til utdanning faller vekk i disse diskusjonene. Det kan det ikke gjøre.

For å sikre at utdanningen er likestilt må det komme på plass en godkjenningsordning for å sikre at alle læremidler er universelt utformet. De nye læreplanene fra 2020 satte et økt fokus på elevenes digitale ferdigheter, men når hverken digitale læremidler eller «tilvalg» den enkelte lærer legger opp til å bruke er universelt utformet eller brukervennlige, er ikke blinde og svaksynte elever i stand til å følge undervisningen.

Vi har ikke tid til å få utdanningen vår satt på vent. Vi har ikke tid til sonderinger og forhandlinger, vi trenger og krever endring nå. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må ta tak i dette umiddelbart, og vi blir gjerne med i dette arbeidet.

Det kan ikke være slik at elever på 14 år og deres familie må kjempe for deres rett til en grunnutdanning i Norge.