Europeisk samarbeidsmøte om kollektivtransport

Fredag 12. mai var vår styreleder, Silje Solvang, hos kollektivselskapet Ruter for å gi opplæring og fortelle hvordan det er å reise kollektivt til kollektivtilbydere fra hele Europa. Det ble særlig satt søkelys på selvstendighetsfølelsen innvendig og utvendig auditiv annonsering gir, samt konsekvensene når dette ikke er på plass. Innvendig og utvendig auditiv annonsering betyr […]

Les videre