Interessepolitisk arbeid

Vi driver med interessepolitisk arbeid for å synliggjøre de utfordringene synshemmede møter i samfunnet, og komme med forslag til løsninger på disse. Synshemmede skal ha samme muligheter som befolkningen for øvrig til utdanning, arbeid, familieliv og en aktiv fritid. Universell utforming og tilgjengeliggjøring av bygg, uteområder, transporttjenester, IKT-systemer, varer og tjenester og gode sosiale tjenester er en forutsetning for dette. 

SIlje og Knut, som begge er medlem i NBfU, står sammen med kulturminister Anette Trettebergstuen på åpningen av frivillighetens år. Silje har på seg en hvit kjole med perler. Anette har på seg en lilla blazer og Knut har på seg en mørkeblå dress med mørkt slips. Alle smiler til kamera.

Nyhetsartikler om det interessepolitiske arbeidet

Prinsipprogram 2021 – 2023

Vi krever et samfunn hvor alle har de samme mulighetene, uansett om de ser mye, lite eller ingenting. Vi mener at de aller fleste hindringene synshemmede møter i hverdagen er samfunnsskapte, derfor kan de bygges ned eller fjernes, dersom viljen er til stede. Et velfungerende samfunn tar hensyn til at alle mennesker har ulike behov, NBfU jobber for et samfunn som tar slike hensyn.

Les resten av prinsipprogrammet vårt her

Målplan 2022 – 2024

Gjennom målplanen har landsmøtet i NBfU bestemt hva fokusområdene skal være de neste årene. I perioden 2022 til 2024 skal NBfU fokusere på følgende temaer:

  • Utdanning
  • Tilgjengelig studiehverdag
  • Tilgjengelig kulturliv


Les resten av målplanen vår her