Høringsuttalelser

På denne siden finner du en oversikt over muntlige og skriftlige høringssvar vi har gitt

2022

NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskolerLast ned