Europeisk samarbeidsmøte om kollektivtransport

Fredag 12. mai var vår styreleder, Silje Solvang, hos kollektivselskapet Ruter for å gi opplæring og fortelle hvordan det er å reise kollektivt til kollektivtilbydere fra hele Europa. Det ble særlig satt søkelys på selvstendighetsfølelsen innvendig og utvendig auditiv annonsering gir, samt konsekvensene når dette ikke er på plass. Innvendig og utvendig auditiv annonsering betyr […]

Les videre

Et viktig steg i riktig retning – bevilgning i revidert statsbudsjett

Foto: Kunnskapsdepartementet Statped er nå i en omorganiseringsprosess hvor budsjettene deres skal kuttes med 150-200 millioner kroner over en femårs periode fra 2020. Vi i Norges Blindeforbunds ungdom har lenge jobbet for å forhindre kutt i Statpeds budsjetter, da vi er svært bekymret for hvordan dette tilbudet skal erstattes og videreføres av andre instanser. Stortingsmelding […]

Les videre

Rundbordskonferanse om universell utforming av digitale læremidler

Styreleder Silje Solvang har deltatt på rundbordskonferanse om universell utforming av digitale læremidler i skolen. Her kan du lese mer om hvordan konferansen var og hva vi snakket om.

Les videre

Reisebrev fra Kypros

Styreleder Silje Solvang har deltatt på lederkonferanse sammen med European blind union på Kypros! I dette reisebrevet kan du lese mer om opplevelsen.

Les videre

Reisebrev fra internasjonalt utvalgs prosjektreise til Kenya

Abelone og Casper har vært på prosjektreise til Kenya som representanter fra NBfUs internasjonale utvalg. Les mer om deres opplevelser i dette reisebrevet.

Les videre

Konferanse om unges bruk av punktskrift

Lørdag 20. november mellom kl.11:00 og 16:00 skjer det noe spennende på punktskriftfronten! Da skal det nemlig settes fullt fokus på unges bruk av punktskrift. Alle innlederne er selv unge punktskriftbrukere, og vil både snakke om hvordan de bruker punktskrift og opplæringssituasjonen de er i eller nettopp har vært gjennom. Det er satt av rikelig […]

Les videre

Skal ikke måtte kjempe for retten til grunnutdanning i Norge

NBfU hadde ett innlegg på trykk i Dagsavisen den 5.10.2021. Det kan du lese her.

Les videre

Vi har vært på Arendalsuka

NBfU har vært tilstede under Arendalsuka 2021! Her kan du lese litt om hva vi gjorde.

Les videre